วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความเป็นมา ของ มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชาวบ้าน แม่กลอง

มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชาวบ้าน แม่กลอง
สมพงศ์  ตันติวงศ์ไพศาล นักวิจัย ม.ชีวิตแม่กลอง เขียนใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มี  กลุ่มเกษตรกรชาวสวนส้มโอ ในพื้นที่ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ประสบปัญหาเรื่องอาการเจ็บไข้ไม่สบายจาก สารเคมีที่ใช้ในสวนส้มโอ จึงดำริว่าจะเลิกใช้สารเคมี จะทำอย่างไร ได้ไปปรึกษากับเกษตรอำเภอ คือ คุณสรณพงษ์ บัวโรย ซึ่งปฏิบัติการในพื้นที่ขณะนั้น...

พอปรึกษาหารือกัน ได้ดำเนินกิจกรรม จัดทำเป็นสวนส้มโอปลอดสารพิษ กันในกลุ่ม เล็ก ๆ  หลายปี จึงประสบความสำเร็จ  ก็พอดีลองไปจัดทำกันดู กองทุนเพื่อสังคม (SIF) ก็เข้ามาในพื้นที่ เป็นโอกาสดีสำหรับ กลุ่มจึงได้พัฒนาต่อยอด หาเกษตรกรรายอื่นต่อไป

เมื่อเริ่มต้นกลุ่มสวนส้มโอปลอดสารพิษ ก็มีเครือข่ายในจังหวัด มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน คิดว่าควรจะรวมกันเป็นเครือข่ายกัน เพราะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันเรื่อย ๆ จึงเป็นที่มาของ"มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชาวบ้าน แม่กลอง" ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

ถึงวันนี้ ๑๐ ปี ของเครือข่ายเป็นความภูมิใจของ ชาวแม่กลองทุกท่านครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น